Preview Mode Links will not work in preview mode

Älska Stockholm


Nov 21, 2017

Lousie Aronsson arbetar för ungas psykiska hälsa genom den ideella organisation Tilia i Solna. Nu är hon nominerad som Årets samhällsförbättrare i Sveriges ungdomsentreprenör.

Holger Ellgaard är Stockholms mesta Wikipedia-författare. I tio års tid har han ägnat dagarna åt att fylla på uppslagsverket med fakta och kuriosa om Stockholm. Nu har han prisats för sin insats som den alla första mottagaren av Wikimediapriset.

Dessutom får vi hänga med när Kent-kören repar inför sin stora konsert i december.